Duidelijkheid over WFT PE Consumptief Krediet

Iedereen die vanuit de omwissel-status een diploma Consumptief krediet heeft zal vóór 1 april 2019 een PE examen CK moeten afleggen om zijn adviesbevoegdheid te behouden.Iedereen die een diploma Hypothecair krediet heeft vanuit de omwissel-status zal vóór 1 april 2019...